Contact

Algemeen

Voor contact met het bestuur kunt u contact opnemen met de secretaris. De secretaris zal al uw vragen of mededelingen behandelen of doorverwijzen naar de juiste persoon. U kunt de secretaris bereiken via secretaris@asar-amsterdam.nl. De secretaris behandelt promotieverzoeken en verzoeken van allerlei soort en bepaalt of deze een plek zullen krijgen in de interne communicatiekanalen.
Mail: secretaris@asar-amsterdam.nl

Postadres

ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht)
De Boelelaan 1077
1081 HV Amsterdam

KvK: 68254962


Onze sponsoren